top of page

NÁŠ PRÍBEH

O NÁS
Od založenia Ranča v roku 2011 bolo našou prvotnou myšlienkou viest deti k láske a pochopeniu zvieracej duše. Dať nový význam vzťahu KÔŇ - ČLOVEK.

Týmto logom sa nesie celá filozofia jazdenia a chovu zvierat na našom Ranči. Ako vďaku dostávame vyrovnené kone a veľa úspechov, či už v chove alebo v súťažiach.

bottom of page